IHC in/output protokol

Et IHC input modul har 16 indgange og et output modul har 8 udgange. På denne side vil jeg beskrive protokollen for dette.  Protokollen er ganske simpel og er den samme for både in- og output (Output anvender kun de første 8bit). Først en lille opsummering derefter en nærmere beskrivelse af signalet.

Opsummering

  • 5V TTL spændingsniveau
  • 4,3ms startpuls
  • 312us puls pr bit
  • 156us puls for ”on”
  • 17 bits – sidste bit er paritet

Første skridt for at undersøge IHC protokollen, er at sætte et oscilloskop på en IHC udgang og se hvad der er på den:

DS1Z_QuickPrint1

Som det skan ses er signalet alm TTL spændingsniveau, der er en lang start puls og herefter 17 pulser. Herefter kan vi se nærmere på timingen ved at forbinde til en digital analysator.

overview

Hver signal gentages med ca 19ms interval.

startpulse

Start pulsen er 4,3ms lang.

lowpulse

highpulse

Hver bit startes ved at 312us lav herefter kommer der enten 312us høj (for  0 eller Off), eller 156us høj+156 lav (for 1 eller On). På billedet ovenfor er første bit 1 og det efterfølgende er 0.

Der er 17 bits i signalet, så der er en bit for meget? Det er en simpel paritet. Det ses ved at den ændre sig hvis bare en af de andre bits bliver ændret. Paritets bit er 1 hvis antallet af bit der er 1 er lige og 0 hvis det er ulige.