IHC temperatur protokol

Det er muligt at sætte en temperatur føler en enkelt indgang på et IHC indput modul, og for temperatur værdien ind i IHC så det kan bruges til temperatur styring og lign. Desuden kan der være en ekstra “gulv” temperatur fra føleren. Den samme protokol kan bruges til en temperatur føler med fugtighedsmåler.Signalet består at det 3 værdier for temperatur, fugtighed, og gulvtemperatur og til sidst en 5 bits checksum. Hver værdi er i 1/10 dele og anvender 12bit. D.v.s signalet er totals 12*3+5=41 bits

  • Hver bit er ca 144ms
  • En 1 bit starter med høj i 81ms og derefter lav
  • En 0 bit starter med høj i 41ms og derefter lav

Beregning af checksum

Checksum beregnes som en nibble checksum (d.v.s. 4 bits ad gangen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *