Categories

Keywords

Postkasse melder

Denne postkasse melder består af en arduino pro mini og en 433MHz sender. For at gøre den så energi effektiv som muligt (så der ikke skal skiftet batteri hver uge), vil postkasse melderen kun tænde når der bliver lagt noget i postkassen eller den bliver tømt.

Lidt baggrund for dette projekt.

For år tilbage hvor man stadigvæk måtte have sin postkasse ved huset, monterede jeg en micro switch kontakt på lågen i postkassen og den var forbundet direkte til en indgang på IHC. Så kunne jeg på et status tryk se om der var post og nulstille det ved at aktivere trykket. Det virkede fint, men efter at postkassen blev flyttet ud til vejen har jeg ikke haft denne mulighed og jeg har tænkt på det hver gang jeg er gået forgæves til postkassen. Jeg kunne godt have gravet en ledning ned, men en trådløs kontakt er sjovere!

Diagrammet ser ud som følger:

postkassemelder

Komponenter

Kontakter

Kontakterne er micro switch kontakter monteret  i en lile træklods hvor der indlimet magneter så de kan sætte fast uden at postkassen skal mishandles med huller. Der er både en kontakt på brevindkast og på lågen til tømning. På den måde kan post indikeringen nulstilles automatisk ved tømning.

Sender

Første problem med senderen er at hvis den sidder inde i postkasse kommer der ikke ret meget signal ud. Jeg valgte derfor en løsning hvor senderen sidder i sin egen ligge kasse med antennen:

sender

Efterfølgende blev låget limet på så den skulle være vandtæt. Kasse har indlimet 2 magneter så den kan sidde fast på postkassen.

Comments

The comments below has been imported from the old website. Currently comments are readonly, meaning you can not make new comments. You will be able to do that when it is ready. For now if you want to get in touch, you can send me an email. If you have problems with something that has a github repository, please make a github issue.

(c) 2010-2023 dingus.dk